ÈTICAMENT RESPONSABLES

Apostem per la formació, la qualitat i el respecte mediambiental

Treballem amb les eines homologades més actuals, complint amb el nostre compromís social, i ens preocupem per mantenir al nostre personal altament format.

Benefici assegurat

La neteja no és una despesa, és una inversió

· Inversió en productivitat

Pot incentivar la motivació per treballar

· Inversió en salut

El teu personal mereix treballar en un entorn net i sa

· Inversió en el planeta

Treballar de manera ecològica per un món millor

· Inversió en els teus beneficis

Redueix les baixes, de manera que augmenta l'ocupació

LA NOSTRA META

La teva satisfacció ens motiva a seguir millorant de forma contínua

Per tal de poder prestar un millor servei als nostres clients, ens interessem per la metodologia més moderna existent mitjançant assistència a esdeveniments internacionals com fires i congressos així com la formació específica del nostre personal mitjançant conferències, cursos de perfeccionament, seguretat, noves tecnologies i medi ambient.

Atenem els suggeriments que ens puguin aportar experts del sector així com clients, la qual cosa ens permet seguir creixent i perfeccionant el nostre treball.

LA NOSTRA PRIORITAT

Neteja sempre amb productes homologats i de qualitat

Una de les nostres preferències és la conservació de l'entorn. En l'aplicació pràctica d'aquest principi, els consumibles (desgreixants, detergents, etc.) en els nostres serveis sempre són productes homologats i de primera qualitat.

Així mateix, tenim en tot moment a disposició dels nostres clients les fitxes tècniques i de seguretat de tots els productes que utilitzarem en les seves instal·lacions.

SOM SOSTENIBLES

Eixos bàsics de la nostra política mediambiental

Image Icon

Reducció de consums d'aigua, electricitat, productes químics i la quantitat de residus

Image Icon

Reducció de la quantitat de residus d'envasos i el seu reciclatge posterior

Image Icon

Assegurar que els productes no continguin matèries primeres perjudicials per a les persones i l'entorn

Image Icon

Treballar amb proveïdors que promoguin la millora i tinguin una tradició de qualitat mediambiental

Image Icon

Programes de formació mediambiental per al nostre personal

Image Icon

Racionalitzar els sistemes de treball

Image Icon

Minimitzar l'impacte mediambiental dels residus que genera la nostra activitat

Image Icon

No utilitzar aerosols que continguin propel·lents nocius per a la capa d'ozó