El Nostre Objectiu: la satisfacció del client

Llobet, S. A. és una empresa familiar creada amb l'objectiu de cobrir les necessitats de neteja de la indústria, el comerç i el sector serveis.

El nostre principal objectiu és la qualitat i serietat en el nostre treball, la rapidesa en les situacions d'urgència o necessitat i l'estreta col·laboració amb tots els nostres clients, aconseguint que el client es despreocupi totalment de la neteja. Aquesta col·laboració amb el client ens permet oferir un suport tècnic que assegura la qualitat dels nostres serveis i garanteix uns òptims resultats.

A fi d'aconseguir aquest grau de Qualitat, Serveis i Manteniment Llobet S.A., està implantant i desenvolupant un Sistema de Gestió de la Qualitat que ens ajudi dia a dia a millorar els nostres serveis portant-nos any rere any a aconseguir nous objectius.

A més, sotmetem els serveis oferts a un rigorós control per part de la Direcció Tècnica, i exigim als nostres treballadors, caps d'equip, supervisors i encarregats l'estricte compliment de la planificació del treball per garantir una millor prestació dels nostres serveis. La planificació del treball, és i segueix sent una de les nostres millors armes, que ens permet oferir un gran nivell i garantia de qualitat.

És política establerta en SERVEIS I MANTENIMENTS LLOBET S.A., treballar sota un sistema de la qualitat documentat i verificat regularment per a la seva adequació i eficàcia. El sistema de la qualitat implantat satisfà els requisits aplicables de la norma ISO 9001.

El resultat final és el de garantir la consecució dels següents objectius:

- Assegurar la satisfacció dels clients i altres parts interessades, així com complir amb els requisits legals aplicables.
- Assegurar la satisfacció dels empleats.
- Assegurar l'eficàcia econòmica.

Per al compliment d'aquests objectius la Direcció estableix les mesures necessàries per assegurar que el seu Sistema de la Qualitat:

- És difós a totes les àrees de l'Empresa.
- És entès.
- És aplicat.
- És revisat i possat al dia.

La Gerència adquireix, a més, el compromís de proporcionar tots els mitjans materials i humans necessaris per portar a bon terme la Política de Qualitat de l'Empresa i a la vegada declara d'obligat compliment les exigències contingudes en la documentació que constitueix el Sistema de la Qualitat.