Qui Som

La Historia en Imatges

Prova de la capacitat organitzativa i tècnica de Llobet, S.A. va ser la adjudicació dels serveis de manteniment i neteja, per part del COOB’92, S.A. de les instal•lacions del Palau Municipal d’Esports de Badalona i del Pavelló del Joventut de Badalona durant la celebració de les Olimpiades i Jocs Paralímpics.

Una preocupació constant de Llobet, S.A. es la professionalitat del personal que realitza el servei i dignificació d’aquest sector empresarial, per això, i al marge d’assistència a un curs de formació, es procura la incorporació de maquinaria de tecnologia avançada, per a una mes ràpida execució dels serveis, una major qualitat dels mateixos així com una especialització del personal.

Finalment, Llobet, S.A. vol destacar que en cap dels centres on realitza el seu servei li ha estat imposada cap sanció per indeguda execució del servei, ni que tampoc al llarg dels anys ha tingut conflictivitat laboral, vagues o parades. Ambdues circumstancies entenem son atribuïbles a una correcta Direcció Tècnica dels serveis i a la vegada a una encertada política de contractació i professionalitat del personal.