Serveis, Neteja de maquinària

La neteja de maquinaria es realitzarà amb els productes adequats al tipus de producció o servei a que estiguin destinats i fent servir tècniques de neteja especials per no afectar al seu funcionament.