Serveis, Sales Blanques

La neteja de Sales Blanques consisteix en la neteja i acurada desinfecció de la sala, ja que, la normativa ISO 7 i 8 estableix una sèrie de requisits de neteja i desinfecció amb la finalitat d’evitar els perills de contaminació que poden sofrir la producció a la qual està destinada la sala blanca en qüestió.